Ceník služeb

Ceník služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Laskavě Vás prosíme, abyste se k prohlídkám vždy objednávali, nejlépe s alespoň týdenním předstihem. Děkujeme!

Prohlídky

Vstupní či výstupní prohlídka do zaměstnání                              480,-

Vstupní či výstupní prohlídka do zaměstnání – riziko 1                320,-

Periodická prohlídka do zaměstnání                                           320,-

Prohlídka sezónních zaměstnanců, brigádníků                          320,-

Vyšetření k řízení motorových vozidel                                         320,-

Vyšetření k řízení m.v. v rámci prohlídky do zaměstnání            160,-

Vyšetření k držení střelné zbraně                                                480,-

Vyšetření způsobilosti ke studiu                                                  120,-

Vyšetření pro profesní průkaz (potravinářský, svářečský apod.) 200,-

Vyšetření způsobilosti k jiným činnostem                                    200,-

Příplatek za vyšetření mimo plánované termíny                          160,-

Administrativní výkony

Posudek o zdravotní způsobilosti (samostatně)                           200,-

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                  250,-

Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře PLS                         120,-

Výpis ze zdravotní dokumentace podrobný                                  320,-

Zpráva o zdravotním stavu k přijetí do ústavu, domova seniorů   320,-

Zpráva úraze, stanovení bolestného                                             250,-

Zdravotnické výkony

Aplikace očkovací látky                                                               120,-

Vyšetření těhotenským testem                                                     50,-

Nadstandardní činnost   a 15 min                                                160,-