Preventivní prohlídka

Jednou za dva roky doporučuji provést celkové preventivní vyšetření. V domluvené době pro objednané pacienty můžeme v klidu věnovat čas veškerým zdravotním záležitostem, které se jinak mohou v každodenním shonu opomenout. Prospěch z prohlídky je vícerý:

preventivní: včasné nalezení zdravotních rizik a poradenství, jak podpořit zdraví. Posláním medicíny není jen odhalování a léčba nemocí, ale spíše udržení a budování zdraví.

diagnostický: rozpoznání nemocí, nejlépe v jejich časném stádiu. Při preventivní prohlídce je dost prostoru pro rozhovor o případných potížích i na vlastní fyzickou prohlídku.

léčebný: spoustu problémů můžeme vyřešit právě při preventivní prohlídce jednoduchými léčebnými opatřeními.

praktický: výstupem z prohlídky je dostatek vzájemných informací a potřebná dokumentace. Uchované záznamy usnadní lékaři každou budoucí práci a komunikaci s dalšími zdravotníky. Pro Vás to znamená i rychlejší odbavení v dalším kontaktu s námi.
 

K prohlídce si prosím doneste vzorek moči, případnou dokumentaci od jiných lékařů a seznam užívaných léků. Za vyšetření nic neplatíte, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Budete-li zájem, můžeme Vám před termínem prohlídky zaslat upozornění.